VPT

Vereniging van Postzegelverzamelaars Tilburg

Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen

Website:                    www.knbf.nl

Links

Maandblad voor Filatelie

Website:                    www.defilatelie.nl